indexboek-1601-1700

DATUM TITEL LINK
1601 MEER
1602 Oprichting van de VOC  MEER
1603  MEER
1604  MEER
1605  MEER
1606  MEER
1607  MEER
1608  MEER
1609  MEER
1610  MEER
1611  MEER
1612  MEER
1613  MEER
1614  MEER
1615 De Rijkspost der Habsburgers.  MEER
1616  MEER
1617  MEER
1618  MEER
1619  MEER
1620 • Herberg “De Prins van Oranje” wordt gesticht. Hierin wordt later (1646) het “Generaal Comptoir” gevestigd.
• Akte uit Tilburg over A. Borrebach.
 MEER
MEER
1621 22 maart – Hugo de Groot weet in een boekenkist te ontsnappen uit zijn gevangenschap in slot Loevestein.  MEER
1622  MEER
1623 Eerste geregistreerde geboorten familie Boyen.  MEER
1624  MEER
1625  MEER
1626  MEER
1627  De Prins in Oudshoorn als Centraal postverwisselkantoor.  MEER
1628  MEER
1629 Michiel van den Boogaert.  MEER
1630  MEER
1631  MEER
1632 Bij resolutie werd te ‘s-Hertogenbosch op 21 oktober Peter Puirijnen benoemd tot bode op Maastricht.  MEER
1633  MEER
1634  MEER
1635  MEER
1636  MEER
1637 • Roermond wil bodesysteem uitbreiden.
• Postmeester Dulcken
• Eerste vermelding herberg De Prins in Oudshoorn.
MEER
MEER
MEER
1638  In 1638 werd reeds een bode ingesteld van Dordrecht op Breda.  MEER
1639  MEER
1640  MEER
1641  MEER
1642 Hessische troepen trekken door Hamont en moesten de bewoners vluchten in de burcht van Grevenbroek.  MEER
1643  MEER
1644  MEER
1645  MEER
1646  Vanaf 1646 werd Oudshoorn zelf “Generaal Comptoir”.  MEER
1647  MEER
1648 • Vrede van Munster.
• Overzichtskaart postgebieden in 1648.
• Familie Boyen wonen in As.
• Cavaleristen werden Postiljon.
 MEER
 MEER
 MEER
 MEER
1649  MEER
1650 • Willem III van Oranje geboren.
• 1650: Rond 1650 liep de postweg van Rotterdam naar Heerjansdam.
 MEER
 MEER

 

DATUM TITEL LINK
1651 MEER
1652  MEER
1653  MEER
1654 • 2 x per week ritten Rotterdam-Aken.
• Hamont: herbouw Posthoorn.
• Borrebagh vermeld als bode in Den Haag.
• De troepen van de Hertog van Lorreinen, brandden een groot gedeelte van het stadje Hamont af.
• Adolf Borrebagh (Borrebach) betrokken bij het dragen van brieven in Dordrecht. (Nog nader uit te werken)
 MEER
 MEER
 MEER
 MEER
MEER
1655  MEER
1656  MEER
1657  MEER
1658 Drie Postmeesters krijgen extra beloning.  MEER
1659 • Hendrick Hermans, alias den cuijper  met Heylke Bull, een meisje van binnen de wallen van Hamont.
• Verbinding Amsterdam en ‘s-Gravenhage.
MEER
 MEER
1660 • Adolf Borrebagh (Borrebach) wordt in juli Postmeester van Den Haag.
• Eerste postwagen tussen Amsterdam en Den Haag.
 MEER
 MEER
1661  MEER
1662  MEER
1663 • Jacob Quack Postmeester in Rotterdam.
• Huwelijk A. Borrebagh (Borrebach).
 MEER
MEER
1664  Christiaan Borrebach (Borrebagh) gedoopt.  MEER
1665 • Thurn en Taxis reed per diligence tussen Antwerpen en Hamburg.
• Henderick Borrebach (Borrebagh) gedoopt.
 MEER
 MEER
1666  Adolph Borrebach (Borrebagh) verhuurt aan Jan Corssen Wallant…….  MEER
1667 • Johannes Borrebach (Borrebagh) gedoopt.
• Leidekker werkt in opdracht van Adolph Borrebagh (Borrebach)……..
 MEER
MEER
1668 • Wilhelmus Borrebach (Borrebagh) gedoopt.
• Adoplh Borrebach (Borrebagh) verschijnt voor notaris Corz. van Rijp…….
 MEER
 MEER
1669 • Rumpf tekent in Parijs contract met Fransen.
• 28 maart: voor 300 gulden per jaar benoemd tot kamerdienaar van Prins Willem III. (nog nader uit te werken)
• Jacobus Borrebach (Borrebagh) gedoopt.
 MEER
 MEER
MEER
1670  MEER
1671 • 31 maart 1671:  Simon de Brienne aanstelling als kamerling van Willem III. Een hoge positie, waardoor De Brienne enig aanzien genoot. (nog nader uit te werken)
• Hester Borrebach (Borrebagh) gedoopt.
 MEER
MEER
1672 • Op 21 mei 1672 werden onderhandelingen tussen Adolf Borrebagh (Borrebach) en de heer Van Geldermalsen afgerond.
• Op 21 juli 1672 pleegde Adolf Borrebagh (Borerebach) met kompanen een aanslag op Johan de Witt.
• Adolf Borrebagh (Borrebach) wordt genoemd als aanslagpleger.
• Hinder bezorging brievenpost door inval Frans leger.
• De Prins scheen haar goed gezind, want hij beval op I October 1672 de dispositie van het ambt op te houden.
• 1672: Aanslag door Borrebagh (Borrebach) volgens DIE HAGHE.
• 29 juni: Jacob van der Graaf, net als Borrebagh betrokken bij de aanslag op Johan de Witt, wordt onthoofd. Borrebagh is dan al ondergedoken. (Nog nader uit te werken)
• Volkswoede en politieke propaganda door Job Lameris.
• Maria Borrebach gedoopt.
 MEER
MEER
 MEER
 MEER
 MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
1673 Frans leger neemt Maastricht in.  MEER
1674 • Vermogen Adolf Borrebach (Borrebagh).
• Willem Carel Borrebach (Borrebagh) gedoopt.
 MEER
 MEER
1675 • Op 24 juni 1675 start Borrebagh (Borrebach) briefverzending voor het leger.
• Willem Gerrit Dedel geboren.
• Susanna Sophia van de Blocquerie geboren.
 MEER
 MEER
 MEER
1676 • Omschrijving postrit Scherpenheuvel naar ‘s-Hertogenbosch.
• Simon de Brienne 13 januari benoeming tot postmeester op de zuidelijke Nederlanden, Frankrijk en verder.
• Willem Hendrick Borrebach gedoopt.
• Jan Fransen uit Scherpenheuvel, die in 1676 door het stadsbestuur gemachtigd werd……..
• Postherberg De Moreaan in Eindhoven.
 MEER
 MEER
 MEER
MEER
MEER
1677  • Aantal bodes in Den Haag.
• Simon de Brienne trouwt met Maria Germain.
• Maria Borrebach (Borrebagh) gedoopt.
 MEER
 MEER
 MEER
1678  • Aanleg postrijpad Schoonhoven en Gorkum.
• Aanvraag om 1 Postmeesterschap in Den Haag op te heffen.
 MEER
MEER
1679 • Borrebagh vraagt verlenging route Den Haag – Loon op Zand aan bij magistraat van Breda.
• Problemen afstemming postverwiseling te Eindhoven.
• Borrebagh bereikt akkoord over postverwisseling in Drunen.
• Overvoorde over Borrebagh (Borrebach).
• Verklaring waardin over postwissel.
• Borrebagh wordt genoemd als hoedenmaker.
 MEER
 MEER
 MEER
MEER
MEER
MEER
1680 • Derick officieel aangesteld als bode in vaste dienst te Hamont.
• Post van Den Haag niet meer over Dordrecht.
 MEER
 MEER
1681 • Aanstelling Cornelis Menningh aan tot “postbode van Gorinchem op ‘s-Gravenhage”.
• Route via Steensel naar Eindhoven verlegd.
• CONTRACT  POSTVERVOER TUSSEN  ‘s-GRAVENHAGE en …
• Brief van stadsbestuur Eindhoven aan Borrebach (Borrebagh).
• Rond 1681 gooide het stadsbestuur het daarom op een akkoordje met de Hollandse…………….
 MEER
 MEER
MEER
MEER
MEER
1682 • Op 18 mei 1682 sloot de Roermondse Postmeester Bors een contract met Willem Gerrit Dedel.
• Benoeming Jan Hudde Dedel.
MEER
 MEER
1683 • Doop Postknecht Peter Cornelissen.
• De akte van overeenkomst is mede ondertekend door Adolf Borbagh, postmeester van ‘s-Gravenhage.
• Peter Quanten
• Cornelis Wilkens, postmeester…
• Postmeester Offenbergh en Van der Horst.
 MEER
 MEER
 MEER
MEER
MEER
1684  • Andere steden sluiten zich aan bij de Sociëteitsrit.
• Cornelis Wilkens, postmeester te Amsterdam.
• Joan van der Horst, postmeester van ‘s-Gravenhage
 MEER
 MEER
 MEER
1685  Simon de Brienne 25 februari 1685: benoeming tot portier van poorten van het Binnenhof. (nog nader uit te werken)  MEER
1686 • Rotterdam laat brieven door Borrebagh bezorgen.
• In 1686 werd de Keizerlijk posthouder in Roermond: Willem Gijssen.
• Rotterdam zegt contract met Dordrecht op.
• Cornelis Wilckens, postmeester van het kantoor van Hamburg te Amsterdam.
 MEER
MEER
MEER
MEER
1687 • Onderzoek Van Vrecken. Postroute Hamont-Luik. Zie afb. pag 17 Hamont.
• Hollandse Post start snellere route Maastricht over Hamont naar Holland.
• Postroute Hamont-Luik.
• Christiaen van Offenbech, voor een helft, en Pieter………..
• Johan Daman, postmeester van Rotterdam.
• Cornelis Wilkens, postmeester.
 MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
1688 • Borrebagh slaat contract met Fransen uit 1669 in de wind.
• Klachten over postiljon Van der Heyden.
• Document van Henrick Hermans.
• Tractaat met de Fransche directie der post
• De Brienne volgt Willem III naar Engeland. Daar wordt hij housekeeper and wardrobe keeper.  (nog nader uit te werken)
• Cornelis Wilckens, postmeester van het kantoor van Hamburg te Amsterdam.
 MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
1689  Burgemeester rekeningen Hamont aan Hendrick Hermans.  MEER
1690  MEER
1691 • Martijn Beukelaer, postmeester te ‘s-Gravenhage.
• Cornelis Wilckens, in leven postmeester van Hamburg.
 MEER
MEER
1692 • Octrooi uit 1692 van de wagen posterij Den Bosch-Maastricht.
• Martin Beuckelaer (Beukelaar), postmeester.
• Cornelia van Swieten begraven.
 MEER
 MEER
MEER
1693 • Benoeming eerste postknecht in Hamont. Zie afbeelding.
• Willem Sluymer noemt zich postmeester van Gorinchem in naam van Borrebagh.
• Paardenpostlijn Antwerpen-Keulen uitgebreid en verlegd.
• Voor het eerst duikt de naam Achel op als paardenwisselplaats.
• Tarieven van de Rijkspost.
• Postmeester Martin Beukelaar
 MEER
 MEER
MEER
 MEER
 MEER
 MEER
1694 • De Achelse heer Holtbecker werd verzocht personen van de diligence voorrang te verlenen op overnachtingsplaatsen.
• Document uit 1694 over het posthuis Genenbroek.
• Achelse COMMIS de posterijen krijgt een rekwest.
 MEER
 MEER
 MEER
1695  Overeenkomst Adolf Borrebagh met Drunen.  MEER
1696 • Willem Hoppenbrouwers stopt als Postmeester in Eindhoven.
• Minderjarigen worden postmeester.
• Postmeester Martin Beukelaar.
 MEER
MEER
MEER
1697 • Vrede van Rijswijk
• Verleenen van alle acten van survivance.
• De Bonrepos verlangt betaling achterstand.
 MEER
 MEER
 MEER
1698 Henricus Borrebagh (Borrebach) benoemd tot Postmeester van ‘s-Gravenhage.  MEER
1699 • Post van Hamont overvallen.
• Betaling van 645 gulden voor de postrit Drunen.
 MEER
 MEER
1700 • Vanwege de Spaanse Successieoorlog (1700-1713) ontstaan problemen over vervoer Maastricht en ‘s-Hertogenbosch.
• Problemen postbezorging volgens ’t Gruun Buukske.
• De erven van Postmeester Beuckelaar.
• In 1700 schijnen er moeilijkheden te zijn ontstaan over het brievenvervoer tussen ……
 MEER
 MEER
 MEER
 MEER