23-05-1691
Robbert van Texel, koopman in laken, burger van Den Haag, getrouwd met Margareta
van Dam, met procuratie van haar, akte voor notaris Hendrick Terbeeq van Coesvelt, mede Christiaan van Gaasbeeck, wonend te Leiden, getrouwd met Maria van Dam, met procuratie van haar, voor notaris Dirck Camper, samen erfgenamen van Hendrick van Dam, gewoond hebbend in Alphen, verkopen aan Martijn Beukelaer, postmeester te ‘s-Gravenhage, een huis, erf, boomgaard, stalling en het land Arcum, groot 3 morgen 520 roeden in Alpherhoorn in de polder achter de Kerk, aan Hendrick van Dam opgedragen op 29-05-1670, strekkend uit de Rijn en de Hoge Rijndijk tot aan het land van Cornelis Jacobsz Maas, belend ten zuiden Maas voorn., ten noorden Gideon Wilckens. Koopsom 4285 gulden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *