indexboek-1801-1900

DATUM TITEL LINK
1801 MEER
1802 Bataafse Posterijen was verdeeld in 7 departementen.  MEER
1803  MEER
1804  MEER
1805 • Postboekje diligence.
• Vertrek- en aankomsttijden.
 MEER
 MEER
1806 • Heezerhut
• 3x per week Postrit van Eindhoven naar Maaseik.
 MEER
MEER
1807  MEER
1808  MEER
1809 • Hamont krijgt Postkantoor toegewezen.
• Poststempel Hamont
• Van Gend en Loos komen met de dilligence.
 MEER
 MEER
MEER
1810  MEER
1811  MEER
1812  MEER
1813 Willem 1 arriveert in Scheveningen.  MEER
1814 Verdrag van Chaumont.  MEER
1815 • Postsjees in Oostende.
• Enthousiasme over Achels Postbedrijf dooft.
 MEER
 MEER
1816 Wapen en geschiedenis Oudshoorn.  MEER
1817  MEER
1818 Weg ‘s-Hertogenbosch – Hasselt wordt in gebruik genomen.  MEER
1819  MEER
1820  MEER
1821 Napoleon sterft.  MEER
1822  MEER
1823  MEER
1824  MEER
1825 Hallepoort in Brussel.  MEER
1826  MEER
1827 Sassevaart wordt verlengd naar Terneuzen.  MEER
1828  MEER
1829  MEER
1830 • Postiljon uit het land van Luik.
• Paardenpostmeester.
• Afspanning van Emptinne.
• Scheiding tussen België en Nederland.
 MEER
 MEER
 MEER
 MEER
1831  MEER
1832  MEER
1833  MEER
1834  MEER
1835 Eerste trein in België.  MEER
1836  MEER
1837  MEER
1838  MEER
1839 Eerste spoorlijn in Nederland.  MEER
1840 • Koerier.
• Landelijke brievenbesteller.
 MEER
MEER
1841 Clemens en August Brenninkmeijer.  MEER
1842  MEER
1843  MEER
1844 Kadaster Achel.  MEER
1845  MEER
1846  MEER
1847  MEER
1848  MEER
1849  MEER
1850 • Voerman.
• Stadsbrievenbesteller.
• Invoering Postzegels.
• Monopolie van de Staatsposterij.
MEER
 MEER
 MEER
 MEER
DATUM TITEL LINK
1851 Benoeming Van Leersum tot directeur van het Postkantoor te Breda. MEER
1852  MEER
1853 Postbode Roulin 1853-1890  MEER
1854  MEER
1855  MEER
1856 Als je toch langs de “Paassense Hut” komt, stap even af. Een bank staat er niet voor niets.  MEER
1857  MEER
1858  MEER
1859  MEER
1860  Postkantoor te Eindhoven.  MEER
1861  MEER
1862  MEER
1863  MEER
1864  MEER
1865 Directeur Sitter vertrok in 1865 naar Middelburg.  MEER
1866 Op 1 november 1866 namen directeur en personeel officieel intrek in het postkantoor te Gorinchem.  MEER
1867 In 1867 leidde de Luxemburgse kwestie bijna tot een oorlog met Pruisen.  MEER
1868  MEER
1869  MEER
1870 Directeur W.H. Muntendam was de eerste postdirecteur, die in het gemeentelijke gebouw ging wonen, maar niet voor lange duur.  MEER
1871  MEER
1872  MEER
1873  MEER
1874  MEER
1875  MEER
1876  MEER
1877  MEER
1878  MEER
1879  MEER
1880  MEER
1881 Het postkantoor kreeg in de loop der tijden een stijende stroom poststukken te verwerken.  MEER
1882  MEER
1883  Vergroting Postkantoor Gorinchem.  MEER
1884  MEER
1885  MEER
1886  MEER
1887  MEER
1888  MEER
1889  MEER
1890 De Nederlandse koning Willem III overleed op 23 november 1890 op Paleis Het Loo, waar hij de laatste jaren van zijn leven verbleven had.  MEER
1891  MEER
1892  MEER
1893  MEER
1894  MEER
1895  MEER
1896  MEER
1897  MEER
1898  MEER
1899  MEER
1900  MEER