1850: Voerman 19de eeuw volgens tekening van James Thiriar.