1866: Op 1 november 1866 namen directeur en personeel officieel intrek in het postkantoor te Gorinchem. Een tekening van het gebouw is niet voorhanden, maar volgens een beschrijving bevatte de parterre een kantoor met kasten en stookplaats, een ruimte voor het publiek met een voor- en achterportaal met urinoir, een vertrek bestemd voor de directeur en voorts de keuken en een trapportaal van de bovenwoning.
Op de eerste en tweede etage was de woning van de directeur te vinden, waar een zolder met een kamer voor de huishoudelijke hulp. Volgens afspraak huurde het Rijk dit gebouw voor f 400 per jaar, maar de maandelijkse lasten lagen voor de gemeente hoger, zodat het de gemeente toch minstens f 175 per jaar kostte. Het gemeentebestuur was echter in zijn opzet geslaagd: Gorinchem was verzekerd van een vast postkantoor, gevestigd in het centrum en in de onmiddellyk nabijheid van het Stadhuis.

Bron