1850: Pas in 1850 kwam de Postwet tot stand die het monopol ie van de staatsposteri jen voor het briefvervoer voorgoed vestigde. De invoering van postzegels voor het frankeren van brieven geschiedde per 1 januari 1852. Ze waren verkrijgbaar in alle post- en hulpkantoren der brievenposterij en dat betekende voor Gorinchem in het woonhuis van directeur J.J. van Leersum, Westwagenstraat 16 naast het Diaconie-Armhuis. Voor het publiek was het postkantoor dagelijks geopend van 7-14 uur, 16-18 uur en 20-21 uur, ook op zondag. Aan het plaatselijke postkantoor waren twee bestellers verbonden, die de brieven bestelden, dus ten huize van de geadresseerden bezorgden. Het vervoer van poststukken naar andere plaatsen geschiedde voornamelijk per postkar en met de boot, maar ook ging dagelijks een postbode te voet naar Dordrecht via Hardinxveld, Giessendam, Sliedrecht en Papendrecht.

Bron