1883: Door de vergroting van het postkantoor was het mogelijk per 1 april 1883 de dienstverlening uit te breiden met de pakketpost. Het personeel bestond in die tijd uit: 1 directeur, 3 commiezen, 1 surnumerair (boven de sterkte aangesteld persoon om zich in de administratie te bekwamen), 3 assistenten, 2 kantoorknechten en 6 brievenbestellers. Aan het eind van het jaar 1894 volgde de vestiging van telegrafieafdeling in het postkantoor.
Gorinchem had al 40 jaar een telegraafkantoor, ondergebracht in een gedeelte van het gebouwencomplex van de Korenbeurs. De uitbreiding van 1881 was toch te gering geweest om voor een lange periode voldoende ruimte in het postkantoor te verschaffen. Bovendien nam de in 1905 opgerichte telefoonafdeling ook plaats in beslag. Voor het publiek waren slechts drie armzalige loketjes beschikbaar. Het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie besloot daarom over te gaan tot de stichting van een nieuw post- en telegraafkantoor in Gorinchem. Daartoe werd een oud herenhuis aan de Groenmarkt recht tegenover het toenmalige postkantoor aangekocht. Dat statige herenhuis moest plaats maken voor een groot herenhuis aan de Groenmarkt moest in 1912 plaats maken voor een nieuw postkantoor (foto archief Gorinchem) maken voor een nieuw te bouwen postkantoor in Hollandse renaissancestijl naar een ontwerp van de rijksbouwmeester. In dit gebouw waren de post, telegraaf en telefoondienst verenigd. Natuurlijk bevatte het ook een dienstwoning voor de directeur. Het nieuwe postkantoor werd met ingang van 15 juli 1914 zonder enig vertoon voor het publiek opengesteld. Het verlaten pand bleef rijkseigendom en werd gedeeltelijk verhuurd als openbare leeszaal en bibliotheek, terwijl ook de belastingdienst er onderdak vond.


Bron