05-09-1691
Taxatie van woning en land van de weduwe Johanna Veris en de erfgenamen van Pieter
Voordewind, verkocht aan Cornelis Wilckens, in leven postmeester van Hamburg,
kantoor Amsterdam, d.d. 17-02-1677, gelegen onder Gouwsluis in de polder achter de Kerk en Zanen, te verongelden voor 20 morgen 400 roeden. Een huis, berg en schuur bij Gouwsluis tussen Rijn en Hoge Rijndijk, 300 gulden. Een perceel land in de polder achter de Kerk, groot 6 morgen 400 roeden, 1.667 gulden. Een perceel land in de polder van Zanen, groot 7 morgen 2 hond, 1.283 gulden. Een perceel land als het vorige, groot 2 morgen, 300 gulden. Een perceel land als het vorige, groot 3 morgen, 400 gulden. Een perceel land in het Rietveld, groot 1 morgen 400 roeden, 150 gulden. Totaal 4.100 gulden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *