1689: burgemeesterrekeningen Hamont: gegeven aen Hendrick Hermans voor den post van 22 brieven soo van de heeren advocaten Bex, Schelen, Beckers ende den procureur Fabry aen ons geschreven.

Vanaf 1692 was het schoonzoon Peter Eycken, (zoon van Engelbert Eycken en Maria Loyen uit Millen) die de zaken in de Posthoorn verder zettte. Hij was getrouwd met de oudste dochter des huizes, Anna Hermans. Ook weer uit de burgemeestersrekeningen zijn een paar aan de post rakende zaken van hen bekend. Nog enkele vermeldingen in verband met de post in de burgemeestersrekeningen van Hamont: 1693 aen den postknecht van eenen brief gegeven .1694 betaelt aen peter eijcken convoyen ende van logeringe der ruijters dit iaer ende van postbrieven . 1695 aen peter eijcken betaelt van verteeringe der ruijters vrachten vacatien ende brieven aen den post volgens quitantien. 1697 gesworen Dierick Stevens gegeven op den postwaegen als naer Luyck ben gegaen en als wederom van Luyck quam gegeven van Maestricht tot Bree op een carre.

Detail uit de burgemeestersrekening van 1689 over de afgegeven brieven aan Hendrick Hermans:

 

Bron: Het boek “Hamont. De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van de diligences”
auteurs Guido Tijskens en
Luk Van de Sijpe, pag 22, Hamont.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *