1623: De eerste geregistreerde geboorten binnen de familie Boyen in As werden tussen 1618 en 1633 genoteerd in het gezin van Gerardus Boyen en Mechtildis Lemmens. Bij de geboorte van Georgius in 1623 was ene Georgius den Bode peter. In het plaatselijke dialect was “de booi” de gerechtsbode en in As troffen we generatie na generatie leden van de familie Boyen/Boijen of Baijen aan vermeld als bode of voerman. Joris Boijen (gedoopt als Georgius in 1633) kreeg volgens de burgemeestersrekeningen van 1685 één gulden uitbetaald voor “een paert gedaen tot op de bessemer met een koutse”. Hij bracht dus een paard met koets naar het gehucht Bessemer onder Zutendaal. In 1702 was het diens zoon, Jan Joorissen (= Jan, de zoon van Joris) die 9 gulden uitbetaald kreeg “van dat hij met sijn peerdt naer eijndthoven was geweest, 3 dagen uijtgebleven”. De familie Boijen woonde reeds in 1648 in As op een kruispunt van wegen zoals dit door Jos Molemans vermeld werd in zijn Toponymie van As, uitgegeven in 1976. As lag centraal tussen de Luikse steden Bree en Bilzen op een grotere verbinding naar Maastricht en Luik. Ook vanuit Hamont passeerde men er in die richting. Alhoewel we het niet in de archieven konden vaststellen zou het logisch kunnen zijn dat Joris Boijen zowel de verbinding naar Hamont als naar Pietersheim voor zijn rekening nam.

 

 Bron: Het boek “Hamont. De geheimen van zijn brievenpost. Achel op een kruispunt van de diligences” auteurs Guido Tijskens en Luk Van de Sijpe, pag 24, Hamont.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *