03-06-1686
Franck van der Pols, wonend te Leiden, getrouwd met Trijntjen Pietersdr Maes,
en voor de helft erfgenaam van Aeltjen Cornelisdr van Rhijn, in leven weduwe van
Pieter Willemsz Maes, en aldus recht hebbende op het hierna verkochte, verkoopt Cornelis Wilckens, postmeester van het kantoor van Hamburg te Amsterdam, een perceel teel- en houtland in de polder achter de Kerk, belend ten oosten en zuiden de koper, ten westen Hubert Rosenboom, heer van Schrevelsrecht, raad in de Hoge Raad van Holland, ten noorden Gijsbert Willemsz van Leeuwen. Koopsom 560 gulden.

11-06-1686
Maarten Boogaert, schepen, koopman in eikenhout, is schuldig aan Cornelis Wilkens,
postmeester van ’t kantoor van Hamburg te Amsterdam, een bedrag van 500 gulden. Gesteld onderpand: de helft van een huis, erf en scheepmakerij in Alpherhoorn, belend ten zuiden de voorn. Wilkens met Tonis Maertensz Cop, ten noorden Claes Ariensz Verduijn, de wederhelft is van Steven van Heijningen.

(zie ook RA Alphen invnr.
14 folio 16 d.d. 02-04-1643)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *