01-05-1692
Dirck van der Snoeck, chirurgijn, wonend te Alphen, man en voogd van Dirckje
, die enige descent is van Claes Jacobsz, verkoopt aan Martin Beuckelaer,
postmeester, een boomgaardje of houttuintje, groot 150 roeden in Alphen tussen de Rijn en de Hoge Rijndijk, ten zuiden de erfgenamen van Joan van Stoopenburgh, ten noorden de koper, de tuin was Claes Jacobsz ten deel gevallen op 30-12-1613. Koopsom 100 gulden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *