1637:
Oudste melding herberg De Prins
Het is tegen het einde van de Tachtigjarige Oorlog, in 1637, als ene Laurens
Monde terecht staat voor de Hoge Raad. Hij heeft in opdracht van de
steden Dordrecht, Gouda en Haarlem met een groepje gewapende mannen
het kerksluisje in de Kerkvaart van Aarlanderveen vernield.
In een verslag van deurwaarder Jan van Tongeren staat dat hij op 19 oktober 1637 de dagvaarding
heeft overgebracht op de vrouw van Laurens Monde:

‘… gevonden in den Ambachte van Outsboorn, ontrent den Dorpe
van Alpben. ter woonplaetse van Laurens Monde, Herbergier in de Prins aldaer … ‘.

Deze akte is tot nu toe het oudste bewijs dat het bestaan van herberg
De Prins teruggaat tot het begin van de 17e eeuw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *