1681: Tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden ( 1579-1795) waren de posterijen in handen van de stedelijke regeringen, die de functie van postmeester gewoonlijk opdroegen aan regenten.

Postmeesters regelden de brievenposterij. Het vervoer van de post geschiedde door boden, aanvankelijk te voet en later te paard: de postiljons. In Gorinchem was Antoni van Salingen zo’n bode, die brieven vervoerde tussen deze stad en ‘s-Gravenhage. Na zijn over1ijden stelden burgemeesteren in het najaac van 1681 Cornelis Menningh aan tot “postbode op ‘s-Gravenhage”. Heel wat vertrouwelijke brieven, bestemd voor de bestuurscolleges in Den Haag, werden aan hem toevertrouwd. Vermoedelijk bezorgde hij ook wel eens brieven ten huize van de geadresseerden en beurde daarvoor dan de vrachtkosten ten nadele van de postmeester.

Bron: Oud Gorcum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *