1682: KEIZERLIJKE POST DEN HAAG
De staf der postbeambten was toenmaals niet heel omvangrijk, want wij vonden dat Hun Hoog Mogenden den 21 December 1677
aan de drie postmeestersknechts en de 22 ordinaris boden van de Generaliteit elk 25 gulden fooi voor het aanstaande Nieuwjaar toedachten.
Verder had de Generaliteit drie postmeesters, die sedert 27 Februari 1658, elk jaar voor
extra ordinaris diensten eene extra belooning van ƒ18 elk ontvingen.
In 1678 verzochten de drie postmeesters om bij het overlijden van een hunner, ééne betrekking af te schaffen, zoodat
dan slechts twee postmeesterschappen zouden overblijven.
Dit verzoek werd toegestaan, zoodat de Generaliteit later slechts twee postmeesters behield.
De vroedschap der stad ’s Gravenhage benoemde in het voorjaar van 1682 den minderjarigen zoon van Jan Hudde Dedel
tot postmeester van den Haag.
Deze heette Willem Gerrit Dedel en werd een zeer invloedrijk personage.
De Prins van Thurn & Taxis werd officieel van deze benoeming in kennis gesteld en in een schrijven
van 7 Juni 1682 aan de Magistraten beloofde hij even welwillend te
zullen zijn tegenover den nieuwen functionaris, als hij tegenover diens voorganger was geweest.
Hij eindigde zijn epistel met de woorden:
„Et comme le sieur Bors, mon commis de Ruremonde
„vient par mes ordres d’arrester un accocd a eet efFet
„avec son pere. (Jan Hudde Dedel, die voor zijn minderjarigen zoon optrad) que vous avez ratifié, vous ne deviez
„nullement doubter de la sincérité de mes intentions.”

Bron:
Biema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *