08-04-1688
Cornelis Wilckens, postmeester van het kantoor van Hamburg te Amsterdam, draagt
over op Hubert Rosenboom, heer van Schrevelsrecht, raadsheer van de Hoge Raad in Holland, een schuldbrief d.d. 08-05-1684 te Alphen, groot 800 gulden, ten laste van Arent Pietersz van Leeuwen. Koopsom 800 gulden.

(zie RA Alphen
invnr. 24 folio 14)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *