08-05-1684
Arent Pietersz van Leeuwen, wonend te Alphen, is schuldig Cornelis Wi1kens,
postmeester te Amsterdam, een bedrag van 800 gulden. Gesteld onderpand: een huis en erf in ’t Noordeinde van Alphen, belend ten oosten de Heerestraat, ten zuiden Dirk Grevenbroek c.s., ten westen de pastorie, ten noorden de fidei commissaire erfgenamen van Francoijs Redel.

(zie ook RA Alphen
invnr. 24 folio 154)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *