21-05-1683:

Gerrit Dircksz Vermij voor zichzelf, Jan Dircksz Vermij, Cornelis RoeIen Loendersloot
, getrouwd met Jaepgen Dircksdr Vermij, Piet er Jansz van Heijningen, getrouwd
met Marija Dircksdr Vermij, nog Gerrit Dircksz Vermij en Cornelis Pietersz van Swieten als voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Reijer Dircksz Vermij, Neeltgen Cornelisdr Verhoeff, weduwe van Jacob Jansz Polderent, Cornelis, Jan en Trijntje Gijsberts Butterman, allen erfgenamen van Cornelis Meesz Verhoeff, die een zoon was van Mees Cornelisz Verhoeff en Lijsbet Dircksdr Vermij, verkochten op 20-01-1683 aan Cornelis Wilkens, postmeester ten comptoire van Hamburg tot Amsterdam, 3 morgen land in de polder van Zanen, belend ten oosten het weeskind van Tomas Jansz, ten zuiden de Baanweg, ten westen de kinderen van Willem Bruijnen Stam en anderen, ten noorden Gijsbert Claesz Turckenburgh. Koopsom 600 gulden.

(zie  RA Alphen
invnr. 28 folio 161)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *