09-02-1696
Voor notaris Harmanus van Reverhorst te ‘s-Gravenhage, compareren Adriaan van der
Snoe , broer van Dirk van der Snoek, overleden te Alphen, die getrouwd was met Dirkje
Claesdr Outshoorn, dochter van Claas Outshoorn en Emmetje Gerritsdr, die later trouwde met Dick Adriaansz Verbeek voor 1/3 deel, Anna van Nek, laatst weduwe van Christiaan van Bartem, voor 1/5 deel, Reijnier van Tilburg als voogd over zijn minderjarige kinderen, genaamd Elisabet, Johanna en Alida van Tilborg, geboren uit Johanna van Nek voor 1/5 deel,Dirk van Nek voor 1/5 deel, Maria van Nek, weduwe van de procureur Johan Hacuaart voor 1/5 deel en Jacobus de Stoute, getrouwd met Lucrecia van Nek, voor 1/5 deel, kinderen van wijlen Alida van der Snoek, zuster van Dirk van der Snoek voorn., samen voor het tweede1/3 deel, Johannes van Schilpieroort, die getrouwd was met Susanna van der Snoek voor zich zelf en als voogd over zijn minderjarige kinderen Pieter en Jan Schilperoort, nog Van Schilperoort voorn. met opdracht van Willem Pelsant, getrouwd met Magdalena van Schilperoort, zijn dochter, samen voor 1/5 deel, Jan van der Snoek voor zichzelf en met opdracht van zijn broer Pieter van der Snoek, meerderjarige kinderen, Joannes van Schilperoord en Johan van Hensbergen als voogden over Catarina en Dirk van der Snoek, minderjarige kinderen van Jan van der Snoek voor 1/5 deel, Magdalena van der Snoek,
gesepareerde huisvrouw van Jan Everards, voor 1/5 deel, Joan van Hensbergen, getrouwd met Sophia van der Snoek, voor 1/5 deel, nog Van Hensbergen voorn. als voogd over Dirk Maandekker, minderjarige en enige zoon van wijlen Maria van der Snoek, voor 1/5 deel, kind en kindskinderen van wijlen Pieter van der Snoek, broer van Dirk van der Snoek, samen voor het derde 1/3 deel, allen erfgenamen van voorn. Dirk van der Snoek en Dirkje Claasdr Outshoorn, volgens testament voor Dirk van der Aar, notaris te Aar1anderveen op 29-01- 1692. Johan van Hansbergen en Raphael Vrolijkhart dragen op namens de comparanten aan Gijsbert Roe1en Turkenburg de helft van een huis en erf in de Bruggestraat van Alphen, strekkend van de Heerestraat tot aan de heer president Rosenboom, belend ten oosten de Rijn, ten westen Maria Daalders, weduwe van Pieter Wassenaar. Mede door postmeester Martin Beukelaar de helft van 2 morgen 50 roeden land in de polder achter de Kerk te Alphen aan de Molenwetering, belend ten oosten de erfgenamen van heer Justus de Nobelaar, ten zuiden
Antoni Maartensz Kop, ten westen de Piswetering, ten noorden ’t Elisabetsgasthuis te
Leiden, mede overgedragen op Gijsbert Roe1en Turkenburg en Martijn Beukelaar verkocht bij publieke veiling. Erfgename van Dirkje C1aesdr Outshoorn is Jacoba Hendriksdr Vos, getrouwd met Gijsbert Turkenburg voorn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *