13 januari 1676: benoeming tot postmeester op de zuidelijke Nederlanden, Frankrijk en verder. De aanstelling van postmeester (1676-1707) gebeurde door de magistraten van de steden, maar de stadhouder had invloed door zijn gunstelingen aan te bevelen. De Brienne nam het ambt over van de overleden Dirck Arnous. Als postmeester hield De Brienne zich bezig met Antwerpen en omliggende steden in Brabant, Frankrijk, Vlaanderen, Bergen in Henegouwen en Spanje.
Voor de bezorging van brieven mocht hij een recht heffen, dat zodanig moest zijn dat er geen klachten bij de magistraat over binnen zouden komen. Voor het ambt moest hij een borg van 1.000 Carolus guldens storten, waarna hij een of meer personen mocht aanstellen om in zijn plaats de posterijen te laten waarnemen. De Brienne kon zijn ambt als kamerdienaar voortzetten en toch inkomsten van het postmeesterschap innen. Hugo van der Meer nam de administratie op zich, terwijl de (aanstaande) vrouw van De Brienne ook de titel postmeester kreeg en hem mocht vervangen als hij afwezig was.

Jaarboek DIE HAGHE 1944

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *