07-11-1687
Teunis Maertensz Cop verkoopt aan Cornelis Wilkens, postmeester van het kantoor
te Amsterdam, 180 roeden land in de polder achter de Kerk, belend ten oosten en
zuiden de koper, ten westen Gijsbert Wi1lemsz van Leeuwen, ten noorden Adriaen Wittert c.s. Koopsom 195 gulden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *