19 juli 1667


(korte beschrijving)
Jan Reijnierse van Sloeteren, een 44-jarige leidekker, vraagt om bij de notaris een verklaring neerleggen.
Deze leidekker had in november 1666 op vraag van Borrebach twee stukken lood van het dakvenster “uijt seeckere huijsinge aende west sijde van t spuij”  verwijderd en terug dichtgemaakt met pannen.  Blijkbaar was er discussie over de betaling want de 60-jarige Cornelis Harrewijer, die op het moment van het wegnemen van het lood het pand bewoonde,  werd om verklaring gevraagd. Hij wist van de opdracht van Borrebach en zei letterlijk; “ waragtigh ende hem nog perfect bekent te wezen dat den voors. eersten deponent het voors. loot soo van het dackvenster als secreet vant voors. huijs heeft affgenoemen ende weder dicht gemaeckt met pannen

Haags gemeentearchief 257
folio 59

Transcriptie:
Guido Tijskens 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *