07-09-1693
Dirk van Stoopenburgh, schout van Zwammerdam, broer en mede-erfgenaam van Jan van Stoopenburgh, verkoopt aan postmeester Martin Beukelaar 2 uiterdijken onder Alphen in Alpherhoorn tussen de Rijn en de Hoge Rijndijk, groot 300 roeden, belend ten zuiden Steven Matheusz van Heijningen, ten noorden de koper zelf. Koopsom 200 gulden.

27-11-1693
Hendrick Hendricksz Dobbe, getrouwd met Catharijna Cornelisdr Maas, en Maria
Cornelisdr Maas, meerderjarige, ongetrouwd, geassisteerd met notaris Dirck van der Aer, beiden wonend te Alphen, Dobbe voornoemd en Matheus Cornelisz Groenevelt, wonend te Woubrugge, nog als testamentaire administrateurs over de grootvaderlijke en grootmoederlijke goederen van Jeroen Jansz en Aaltje Jansdr van der Graft, kinderen van Jan Jansz van der Graft en Cornelia Cornelisdr Maas, Catharina, Maria en Cornelia Maas voorn. zijn kinderen van Corne1is Jacobsz Maas en Hillegond Willemsdr Bouman, beiden overleden, verkopen aan Martin Beuckelaer, postmeester, 4 morgen land in de Grote Alphense polder, opgedragen aan Corne1is Jacobsz Maas als 4 morgen 200 roeden op 13-05-1670 en 350 roeden op 20-05-1677, belend ten oosten de Hoge Rijndijk, ten zuiden Steven Matheusz van Heijningen, ambachtsbewaarder van Alphen, en de Petten, ten westen Gedeon Wilkens voorn en de koper. Koopsom 2.050 gulden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *