1663: Voor de Rotterdamse kooplieden is de directe postverbinding met Engeland van essentieel belang. Handel en handelsinformatie verloopt via brieven die snel moeten worden bezorgd. Vanaf 1663 is Jacob Quack in Rotterdam als postmeester verantwoordelijk voor de postdienst op Engeland. Hij richt ook een zeetijdingendienst op die kooplieden op de hoogte stelt van de schepen die de Maasmond binnenvaren of naar zee vertrekken. Het is deze berichtendienst die in verschillende prentjes rond een kaart van de Maasmond wordt uitgebeeld op de zogenaamde Postkaart die Quack in 1665 uitgeeft. Een postjacht verzamelt in de Maasmond informatie over schippers, schepen, herkomst en lading en zeilt daarmee naar het strand. Daar ontvangt de gereedstaande postiljon te paard de gegevens, rijdt er elke namiddag mee naar Rotterdam en hangt de tijdingen op in de Beurs.

De Postkaart van postmeester Jacob Quack:

Bron:
http://threeships.timerime.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *