DATUM TITEL LINK
1701 • Kantoor Keizerlijke Post van Roermond naar Pempelfort (Duitsland).
• In Brussel was Eugène Henry Fricx drukker voor Thurn en Tassis.
• De belofte in 1701aan Willem Karel van Huls.
• 1701: in het oudste bewaarde adresboek van Den Haag uit 1701 worden zes posterijen genoemd.
MEER
MEER
MEER
MEER
1702 • Het stadsbestuur bracht van ‘s-Hertogenbosch alle op haar stad rijdende bodediensten samen in één stadsbedrijf.
• Bartholomeus van Wittenhorst, de Postmeester te Weert, kon zijn eerste rekening opmaken voor de postrit tussen Weert en Achel.
• Huwelijk Susanna Sophia van de Blocquerie.
 MEER
 MEER
 MEER
1703 • Rekwest tegen erfelijke overdracht Postmeesterschap Borrebagh.
•  Mei: Maria Germain komt te overlijden na een lang ziekbed. (Nog nader uit te werken)
 MEER
MEER
1704  Peter Cornelissen leent geld aan Achel.  MEER
1705 • Postkaart van Taillot
• Apostille van Simon van Beaumont.
 MEER
 MEER
1706 • Peter Cornelissen werd op 3 maart 1683 in Hamont gedoopt als zoon van Henricus Cornelis alias Aerts en Catharina Van Randeraedt.
• De paardenposterij liet soms te wensen over.
• Conventie met Willem Carel van Huls tot extinctie van zijn pretentie op de Fransche en de Brabantsche posterij.
• 1706: De Brienne koopt een hofstede te Voorburg.
 MEER
 MEER
 MEER
MEER
1707 Overlijden van Simon de Brienne, postmeester in den Haag. (Nog nader uit te werken)
• Erfgenamen van Martin Beukelaar.

 MEER
MEER
1708  MEER
1709 Kaart van Fricx uit 1709. Bemerk hierop dat er tussen Hamont en Achel geen verbindingsweg getekend was.  MEER
1710  MEER
1711  MEER
1712 • Op 12 maart werd Adriaan Cornelis Verboom benoemd tot Postmeester van Gorinchem.
• Toen Johanna Beefting overleed, haastte Borbaghs (BORREBAGH) zoon zich een overschrijving van het postmeestersambt.
• Henricus Borrebagh (Postmeester Den Haag) maakt samenwerkingscontracten voor verzendingen op Alphen aan den Rijn.
• Start initiatief aanleg steenweg ‘s-Hertogenbosch en Hasselt.
• Hendrich Borrebagh, postmeester in ‘s Gravenhage.
• In 1712 was een geschil gerezen tusschen den Brusselschen postmeester Jauppain en Haagsche postmeesters.
• 1712: Adolf Borrebach begraven.
 MEER
 MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
1713 • Vrede van Utrecht.
• Achels Beverbeek neemt taak als afspanning over van Hamont.
• Document over Post van Maaseik.
• Na den vrede van Utrecht kwam op het einde van 1713 de Heer Jozeph Goupy als afgevaardigde der Fransche posterij naar Holland.
 MEER
MEER
MEER
MEER
1714 • Oude Rijn Alphen aan de Rijn
• Brabants Straatboek
 MEER
 MEER
1715 • De start van de Sociëteitsrit (1715) was ook weer een flinke streep door de rekening van Turn en Taxis.
• Samenwerking Henricus Borrebagh met Hermannus Clignet de Postmeester van Utrecht …
• Henricus Borrebagh sluit contract met Utrecht.
• Kaart van Homann uit 1715.
• Ontslag Paulus van Vlockhoven.
• Willem Gerrit Dedel overleden.
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
1716 • In een kort tijdsbestek besloten een aantal postmeesters de handen in elkaar te slaan…
• Anna Eycken wachtte op een brief uit Luik om onmiddellijk te kunnen anwoorden.
• Aangesloten Postmeesters verbinden zich in de rit Hamont-Alphen (Sociëteitsrit)
• Henricus Borrebach begraven.
 MEER
MEER
MEER
MEER
1717 • Concurrerende Rijkspost verplaatst kantoor van Roermond naar Maaseik.
• Postkantoor van Thurn en Taxis verhuist naar Maaseik.
 MEER
 MEER
1718  De Postiljon uit Utrecht bracht post voor Engeland naar Oudshoorn.  MEER
1719 • De situatie van de Postsociëteit was zo geëvolueerd dat enkel Amsterdam, Leiden, Gouda en Gorinchem hun contract uit 1716 bij …
• Vervolg op contract uit 1716.
•  “ome verders van hier aenstonts per postillon te peerdt na Hamont te werden gebracht ende dat de brieven van Mastrigt aldaer …
 MEER
MEER
 MEER
1720  Postiljons aangevallen in Spoordonk.  MEER
1721  Postsociëteit gaat akkoord met verpachting.  MEER
1722 • Nieuwe verpachting postroutes.  MEER
1723  MEER
1724  MEER
1725 • Zo werd de publieke aanbesteding van de Postsociëteit aangekondigd.
• Het traject van de sociëteitsrit Alphen-Hamont rond 1725.
• Huwelijk H. Borrebagh. Afkomst familie Borrebagh.
 MEER
 MEER
 MEER
1726  MEER
1727  MEER
1728 • Jaarverslag te verbeteren wegen.
• Verkoop eigendommen Adolf Borrebach.
 MEER
 MEER
1729 • Postkaart uit 1729 van Mol met o.m. de postroute naar Engeland.
• Familie Ortelli baat het posthuis van Beverbeek uit.
 MEER
 MEER
1730 • Bij Bastiaan Borghouts in het dorp Achel was een brouwerij en afspanning.
• Kaart van Homann
• Brief van Tilburg naar Breda (16 juli 1730)
 MEER
 MEER
 MEER
1731 • In Oudshoorn werd Ary Verstraeten aangesteld als brievengaarder.
• Den 2 Juli gaf André Hercules volmacht aan Joseph Goupy.
 MEER
 MEER
1732  MEER
1733 • Uitgaven van de Postsociëteit.
• Susanna Sophia van de Blocquerie gestorven.
 MEER
 MEER
1734 Bommel sluit zich aan bij de Postsociëteit.  MEER
1735 • Het waren de pachters van Achels Beverbeek die de afspanning uitbaatten.
• Sibilla Ortelli hertrouwde snel met zekere Mathijs van den Dungen.
 MEER
 MEER
1736  MEER
1737 • De diligenceverbinding tussen ’s-Hertogenbosch en Maastricht zou in de 18de eeuw een grondige hervorming ondergaan.
• Overlijden Johan Bebber.
 MEER
 MEER
1738 • De grote steenweg die in 1712 door de prinsbisschop van Luik vergund werd om via Hasselt aangelegd te worden tot Den Bosch …
• Concurrentie in Tilburg.
• Van den Dungen koopt huis van Theodorus Piepers.
 MEER
MEER
MEER
1739 In 1739 poogde zekere Collin om vanuit Tilburg de brievenverzending op Frankrijk te organiseren.  MEER
1740 • Vanaf 1740 kwam de familie Joosten op het voorplan als boden en postmeesters.
• De prinsbisschop van Luik en de Raad van State in Den Haag zocheten contact met elkaar…
• In 1740 werd zowel door de Raad van State in Den Haag als door de prins-bisschop van Luik een nieuwe impuls gegeven…
• 1740: Voor Van den Dungen was het van groot belang om de afstand tussen Eindhoven en Achel te verkorten.
• 13 juni 1740 Men gebruikte geometrische instrumenten voor de metingen. (RAL)
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
1741 • De grote steenweg die in 1712 door de prinsbisschop van Luik vergund werd om via Hasselt aangelegd te worden tot Den Bosch …
• Het was voor Van den Dungen van groot belang om aan te kunnen tonen dat Achel de rol van Hamont overgenomen …
• Historici hebben zich in het verleden al afgevraagd waarom de overste van de Achelse Kluis in 1741 het goed Genenbroek kocht en …
• “den heere Gerardt Beckers arrestant tegens mevrouw Bormans in boven gearresteerde onder dese justitie gelegen reproduceert …
MEER
MEER
MEER
MEER
1742 • Op 15 september 1742 verklaarde Mathijs Geunis, gezworen landmeter uit Neerpelt, op verzoek van de burgemeesters van …
• Volgens Jan Hagen die de geschiedenis van de Valkenswaardse post onderzocht zou Valkenswaard reeds rond 1742 erin geslaagd …
• De initiatieven van Van den Dungen gaven aanleiding tot een vergadering in Valkenswaard.
 MEER
MEER
MEER
1743 • Notaris Geerts noteerde deze verklaring op 16 september.
• Gerechtsrollen van Gerevenbroek.
 MEER
 MEER
1744 i.v.m.belastingen op Hamonter en Diester bier werd een overzicht gemaakt van de Achelse brouwers…  MEER
1745 • De prinsen van Oranje begonnen hun invloed op de Postsociëteit te doen gelden met het doel op termijn de post onder de …
• De Keizerlijke Post verzorgt 2 x per week ritten naar Duitsland en Italië, vanuit Maaseik.
• Het was duidelijk dat Hamont de karren, koetsen en diligences tussen’s-Hertogenbosch en Maastricht…
• Detail verklaring koetsiers.
MEER
MEER
MEER
MEER
1746  MEER
1747 • Historici hebben zich in het verleden al afgevraagd waarom de overste van de Achelse Kluis in 1741 het goed Genenbroek kocht …
• Na het Tweede Stadhouderloze Tijdperk werden de postmeestersplaatsen in Holland opgedragen aan de Prins van Oranje…
• Legereenheid stuurde een postiljon naar Achel.
 MEER
 MEER
MEER
1748  MEER
1749 • Verzendwijze voor brieven op Duitsland en Italien.
• De overgang van de Postsociëteit naar de Hollandse Statenpost werd ingezet.
• De voor Duitsland bestemde post van de Postsociëteit werd vanaf 1749 in Hamont aan de Keizerlijk Post overgedragen.
• Hester Borrebach begraven.
 MEER
 MEER
 MEER
 MEER
1750 Kaart van Peter Schenck van rond 1750. Hierop is vooral de weg tussen Hamont, Bree en Maaseik duidelijk ingetekend.  MEER