1737: De diligenceverbinding tussen ’s-Hertogenbosch en Maastricht zou in het begin van de 18de eeuw een grondige hervorming ondergaan.

Den Bosch kende in die tijd een zeer druk postverkeer. Tussen 1702 en 1737 bracht het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch alle op haar stad rijdende bodediensten samen in één stadsbedrijf. De door de stad aangestelde postmeesters moesten voor hun ambt betalen maar maakten meteen ook deel uit van het stadsbestuur. Jaar na jaar deelden ze, na aftrek van de onkosten, in de winsten. Het diligencetraject Den Bosch-Maastricht kreeg in de zogenaamde groote heide tussen Eindhoven en Grevenbroek vier posthutten. Achels Beverbeek kreeg nu een voorname plaats in deze route.
De stad ’s-Hertogenbosch ijverde ook in de aanleg van nieuwe wegen en kanalen.

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van
de diligences” auteurs Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 50, Hamont.