1740: Voor Van den Dungen was het van groot belang om de afstand tussen Eindhoven en Achel te verkorten.

Hij koos welbewust voor een nieuwe aansluiting via de Achelse Kluis. Een eerste stap was de aanleg van een nieuwe weg. Dit lukte hem op 3 maart 1740 toen hij van zekere Joannes Rijcken een rechten wegh kocht welke gelegen was aan tussen de eigendommen van Beckers en de ermitage op de grens. De weg was 16 voet in de breedte van de heide af tot de beecke. Volgens de verkoop moest langs de weg een sloot van 110 voet gegraven worden, vier voeten diep. Op 9 oktober 1740 gaf men in Luik verslag van het bezoek van de deputé van Den Bosch aan het traject Hechtel-Achel waarbij voorgesteld werd om grond aan te kopen van de Achelse eremieten om in die nabijheid een brug van 10 voeten breed aan te leggen over de beek en de omgeving met zand aan te vullen. Van den Dungen realiseerde hiermee de verbinding met Achel via de dijk naar Leende. Deze weg werd hem ook op 1 augustus 1741 vergund. De eremieten waren de initiatieven van Van den Dungen dus ook gunstig gestemd. Het was voor Van den Dungen van groot belang om aan te kunnen tonen dat Achel de rol van Hamont overgenomen had in de wagenposterij tussen Den Bosch en Maastricht. Op vraag van Maties van den Dungen, inwoner van Achel, verklaarde Adriaan Bos, van competenten ouderdom, op 6 september 1741 voor de justitie van Grevenbroek, dat hij gedurende 29 jaar de post van Den Bosch op Maastricht bediende als koetsier en als postknecht. Nooit van zijn leven voer hij door de stad Hamont, nooit betaalde hij er weggeld. Hij verklaarde dat het zelfs onmogelijk was om ’s winters, als de wegen onbequaem zijn, over Hamont te varen om dan nog tijdig op de eindbestemming te zijn Hij voegde er aan toe dat zij hebben altijdt van Eijndhoven direct door de heyde gereden op Beverbeek een platse ende herberg sorterend ende schatbaar onder achele ende voorders van daar op de stadt bree. Deze verklaring werd bevestigd door de getuigen Derick van der Stelt, Adriaen Van der Dussen Dussen en Peter Van Oorschodt, respectievelijk 40, 20 en 9 jaar in dienst van de Bossche posterijen.

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van
de diligences” auteurs Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 16, Achel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *