1719: Op 18 december “ome verders van hier aenstonts per postillon te peerdt na Hamont te werden gebracht ende dat de brieven van Mastrigt aldaer aencoomenden met de selve postillon ende alsoo vice versa wederom hier souden opkoomen ome aenstonts met de postillon daer na wagtende na Tilburg mede te neemen ende verders na hollandt”

Post op Tilburg , Archief Eindhoven, RHCe nr.. 1978

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van
de diligences” auteurs Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 28, Hamont.