1749: Verzendwijze voor brieven op Duitsland en Italien.

De brieven op Duitsland en Italien, &c, worden versonden op de volgende wyse. De postmeester alhier doet se alle in een Paquet by den anderen, en send se af door een Postillon, die te Rotterdam het Postcomptoir aandoet, om aldaar de Duitsche en Italiaansche Brieven meede te neemen, en soo over Crimpen en Papendregt, na Gorinchem ryd, niet aan het Posthuis in de stad, maar aan het Veer op de Merwe alwaar een persoon is die se aanneemt, en met de Brieven van Amsterdam, koomende van het Keulsche Comptoir na Duitsland en Italien, de Rivier over doet varen op Sleewyk, alwaar een postillon in gereedheid staat, die deselve voert agter Woudrichem om , op Ryswyk, van daar op Giesen, van daar op Veen, op Wyk, op Aalburg, en buiten Heusden om, door de oude Maas op Elshout, van daar op Dreunen en over Klinkert in de Hey, op Oosterwyk, alwaar de Post verwisselt, en verders over Oorschot, over Eindhoven op Hamont ryd, koomende wyders over Boekholt te Maaseik, alwaar de Brieven worden overgegeeven aan den Keiserlijken Postmeester van Bors, die deselve ontpakt en verders dirigeert na de plaatsen hunner distinatie. Deese Duitsche post vertrekt seedert primo April 1749 alle daagen des middags om twee uuren, en komt alle daagen ook aan des voormiddags, met alle Brieven door den opgemelde Postmeester te Maaseik in een Paquet gecolligeert en verzeegelt voor den Haag. De Postmeester in den Hage profiteert een derde van het franqueergeld, op de uitgaande Brieven hier ontvangen, en doet daar van de andere twee derde, als meede al het Geld met welke de inkoomende Brieven gecargeert zyn, ten volle goed aan den gemelde Keiserlijke Postmeester te Maaseik.

 

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van
de diligences” auteur Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 41, Hamont.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *