1735: Het waren de pachters van Achels Beverbeek die de afspanning uitbaatten.

De oudste naam die we in dat verband aantreffen is de Italiaans klinkende familienaam Ortelli. In het kerkarchief van Achel vonden we een verloren gewaand testament van pastoor Theunisen. In de akte schrijft de pastoor op 23 april 1735 geweest te wesen op Beverbeeck, Posthuys en pagt hof gelegen onder de jurisdictie en parochie van Achel om er het testament op te maken van Joanna Teultiens, de weduwe Ortelli.

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van
de diligences” auteurs Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 13,  Achel.