27 mei 1735:
Sibilla Ortelli, de jonge weduwe die een maand eerder ook haar moeder verloor, hertrouwde snel met zekere Mathijs van den Dungen.

Hij was mogelijk een der knechten en wordt vanaf dan ook als pachter vernoemd. Ook zijn afkomst konden we nog niet verder traceren. Hij was zeker afkomstig uit de regio Den Bosch. Hun huwelijksvoorwaarden werden in de schepenboeken geregistreerd op 27 mei 1735. De trouw werd zonder datering in het kerkboek ingeschreven als laatste akte van 1735. Het jonge gezin bleef nog een paar jaar als pachters op Beverbeek wonen en baatte er de herberg annex posthuis verder uit.

1735: Testament wed. Ortelli (kerkarchief. Hamont-Achel)

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van
de diligences” auteurs Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 13-14  Achel.