1701: in het oudste bewaarde adresboek van Den Haag uit 1701 worden zes posterijen genoemd:
1. Hendrik Helt, wonend aan de oostkant van de Nieuwstraat, posterijen op Duitsland, Zwitserland, Gelderland en Kleef.
2. Isabella Johanna van Offenberg, wonend aan de oostkant van de Nieuwstraat, posterijen op Engeland, Schotland en Ierland.
3. op het Binnenhof, naast de drukker van de Staten van Holland, posterijen op Frankrijk, Spanje en Portugal.
4. Hendrik Helt, posterijen op Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen.
5. Addolf Borrebach (Borrebagh), wonend aan de westzijde van het Spui, posterijen op Zuid-Holland, Maastricht, Overmaas, Aken, Luik en Zeeland.
6. Adriaan van Texel, wonend aan de oostzijde van het Jan Hendrikstraatje, posterijen op Amsterdam en Noord-Holland.

Jaarboek DIE HAGHE 1902