1728: Verkoop eigendommen Adolf Borrebach.

Krant 6 september 1728