1725: Huwelijk op 23 januari van H. Borrebagh met Richardina van Zuilen.
In dit artikel ook gegevens over herkomst: Paltz.

Feiten Henricus Borrebach
Hij was ‘doctor in de geneeskunde’ en werd na de dood van zijn vader postmeester van Den Haag. Hij trouwde met Richardina van Zuilen, dochter van Johannes van Zuilen (schepen en vroedsman te Utrecht). Hij had in ieder geval 1 dochter: Cristina Clara Borrebach. Zij trouwde op 23 januari 1725 met hoogleraar Petrus Laan en kreeg drie kinderen: Cornelia, Henricus en Richardina.Bij de doop van Richardina Laan op 3 november 1737 te Utrecht was het gezin nederduits-gereformeerd.
Henricus had een broer, Adolph, die kinderloos is overleden (in ieder geval voor 1729).

Bron