Adolf Borrebagh
Begraven op 15 maart 1712
Betaald aan impost voor het begraven: 80 gulden

Gegevens afkomstig
uit het
Haagse Gemeentearchief
april 2017