1715: Henricus Borrebagh sluit contract met Utrecht.


Bron