1715: Henricus Borrebagh sluit contract met Utrecht.


Bron

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.