1703: Rekwest tegen erfelijke overdracht postmeesterschap Borrebagh.

16 februari: verzoek van het stadsbestuur van Den Haag om besluit dat zoon Henricus hem opvolgt als postmeester van Den Haag ontwettig te verklaren. Verzoek wordt niet gehonoreerd.

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van
de diligences” auteur Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 21, Hamont.