1729: De pachtersfamilie Ortelli baatte het posthuis van Beverbeek uit.

Over het geslacht Ortelli, soms ook als Hortelly of Ortli vermeld, is er in de kerk- noch schepenboeken weinig of geen informatie te vinden over hun afkomst. Een schepenakte uit 1790 verwijst naar Well in het uiterste noorden van Nederlands Limburg terwijl er daar geen aanknopingspunten te vinden zijn. De familie verbleef toch al enige tijd in Achel want in 1729 trouwde de dienstknecht Henricus Nijssen uit Heythuysen met Sibilla Ortelli, een dochter des huizes. Ze kregen op Beverbeek een viertal kinderen. Henricus overleed plotseling. Sibilla Ortelli, de jonge weduwe die een maand eerder ook haar moeder verloor, hertrouwde snel met zekere Mathijs van den Dungen. Hij was mogelijk een der knechten en wordt vanaf dan ook als pachter vernoemd.

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van
de diligences” auteurs Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 13, Achel.