1601-1700

1663: Voor de Rotterdamse kooplieden is de directe postverbinding met Engeland van essentieel belang. Handel en handelsinformatie verloopt via brieven die snel moeten worden bezorgd. Vanaf 1663 is Jacob Quack in Rotterdam als postmeester verantwoordelijk voor de postdienst op Engeland. Hij richt ook een zeetijdingendienst op die kooplieden op de hoogte stelt van de schepen die de Maasmond binnenvaren of naar zee vertrekken. Het is deze berichtendienst die in verschillende prentjes rond een kaart van de Maasmond wordt uitgebeeld op de zogenaamde Postkaart die Quack in 1665 uitgeeft. Een postjacht verzamelt in de Maasmond informatie over schippers, schepen, herkomst en lading en zeilt daarmee naar het strand. Daar ontvangt de gereedstaande postiljon te paard de gegevens, rijdt er elke namiddag mee naar Rotterdam en hangt de tijdingen op in de Beurs.

De Postkaart van postmeester Jacob Quack:

Bron:
http://threeships.timerime.com

Adolff Borbagh x Cornelia van Swieten
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen voortgekomen:

1. Christiaan Borrebach
Op 3 februari 1664 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes van Swieten/Maria van Rosenburgh

2. Henderick Borrebach (zie B1)
Op 20 maart 1665 gedoopt in de Kloosterkerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Reynier de Jong/Pijsbeth (?) van Swieten

Doctor Henricus Borrebag is begraven op 30 april 1716. Betaald aan impost voor het begraven: 80 gulden.

3. Johannes Borrebach
Op 22 maart 1667 gedoppt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder:  Cornelia Borrebach
Getuigen: Cornelis van Slingeland/Maria van Swieten/Jacobmina Baeckers (?)

4. Wilhelmus Borrebach
Op 22 augustus 1668 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes Das/Dirk Tol/Odilia Spek/Odilia van Swieten

5. Jacobus Borbagh
Op 22 oktober 1669 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/Hillegonda Haeckmes (?)/Odilia van Swieten

6. Hester Borbach (zie B2)
Op 12 april 1671 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Nicolas Clingel/juffrouw Susanna Clingel

Hester Borrebagh is op 14 mei 1749 begraven, 77 jaar oud. 15 gulden impost voor het begraven betaald.

7. Maria Borrebach
Op 28 augustus 1672 gedoopt in de Hoogduitsche kerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Henry van Swijten/Maria (?)/Margrita van Swieten

8. Willem Carel Bourebagh
Op 16 maart 1674 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph, postmeester
Moeder: juffrou Cornelia van Swijten
Getuigen: Adriaen van Slingeland/Johan Das/juffrouw Charlotte Corbet

9. Willem Hendrick Borrebach
Op 15 januari 1676 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag,
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Maria Blakasuis (?)/Willem Spitswegh

10. Maria Borrebagh
Op 26 december 1677 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/juffrouw Hillegonda Haeckmes (?)

Gegevens afkomstig
uit het
Haagse Gemeentearchief
april 2017

Artikel bevat informatie over de Sociëteitsrit.

Adolff Borbagh x Cornelia van Swieten
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen voortgekomen:1. Christiaan Borrebach
Op 3 februari 1664 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes van Swieten/Maria van Rosenburgh2. Henderick Borrebach (zie B1)
Op 20 maart 1665 gedoopt in de Kloosterkerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Reynier de Jong/Pijsbeth (?) van SwietenDoctor Henricus Borrebag is begraven op 30 april 1716. Betaald aan impost voor het begraven: 80 gulden.

3. Johannes Borrebach
Op 22 maart 1667 gedoppt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder:  Cornelia Borrebach
Getuigen: Cornelis van Slingeland/Maria van Swieten/Jacobmina Baeckers (?)

4. Wilhelmus Borrebach
Op 22 augustus 1668 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes Das/Dirk Tol/Odilia Spek/Odilia van Swieten

5. Jacobus Borbagh
Op 22 oktober 1669 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/Hillegonda Haeckmes (?)/Odilia van Swieten

6. Hester Borbach (zie B2)
Op 12 april 1671 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Nicolas Clingel/juffrouw Susanna Clingel

Hester Borrebagh is op 14 mei 1749 begraven, 77 jaar oud. 15 gulden impost voor het begraven betaald.

7. Maria Borrebach
Op 28 augustus 1672 gedoopt in de Hoogduitsche kerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Henry van Swijten/Maria (?)/Margrita van Swieten

8. Willem Carel Bourebagh
Op 16 maart 1674 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph, postmeester
Moeder: juffrou Cornelia van Swijten
Getuigen: Adriaen van Slingeland/Johan Das/juffrouw Charlotte Corbet

9. Willem Hendrick Borrebach
Op 15 januari 1676 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag,
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Maria Blakasuis (?)/Willem Spitswegh

10. Maria Borrebagh
Op 26 december 1677 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/juffrouw Hillegonda Haeckmes (?)

Gegevens afkomstig
uit het
Haagse Gemeentearchief
april 2017

Klik hier voor download.

28 februari 1666:

In het kort: Adolf Borrebach bekent verhuurd te hebben aan Jan Corssen Wallant “huisinge ende erve”, afkomstig van zijn schoonmoeder. Dit goed was gelegen op de noorhoek van de Bagijnestraat, aan de oostzijde van ’t Spuij. De huur ging in op 1 mei 1660 voor 3 opeenvolgende jaren, voor 180 gulden (bestaande uit 40 “grooten”) per jaar, driemaandelijks te betalen met 45 gulden. Verder staan nog een aantal condities vermeld.

Haags gemeentearchief 148
folio 152

Transcriptie:
Guido Tijskens 2017

19 juli 1667


(korte beschrijving)
Jan Reijnierse van Sloeteren, een 44-jarige leidekker, vraagt om bij de notaris een verklaring neerleggen.
Deze leidekker had in november 1666 op vraag van Borrebach twee stukken lood van het dakvenster “uijt seeckere huijsinge aende west sijde van t spuij”  verwijderd en terug dichtgemaakt met pannen.  Blijkbaar was er discussie over de betaling want de 60-jarige Cornelis Harrewijer, die op het moment van het wegnemen van het lood het pand bewoonde,  werd om verklaring gevraagd. Hij wist van de opdracht van Borrebach en zei letterlijk; “ waragtigh ende hem nog perfect bekent te wezen dat den voors. eersten deponent het voors. loot soo van het dackvenster als secreet vant voors. huijs heeft affgenoemen ende weder dicht gemaeckt met pannen

Haags gemeentearchief 257
folio 59

Transcriptie:
Guido Tijskens 2017

Adolff Borbagh x Cornelia van Swieten
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen voortgekomen:

1. Christiaan Borrebach
Op 3 februari 1664 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes van Swieten/Maria van Rosenburgh

2. Henderick Borrebach (zie B1)
Op 20 maart 1665 gedoopt in de Kloosterkerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Reynier de Jong/Pijsbeth (?) van Swieten

Doctor Henricus Borrebag is begraven op 30 april 1716. Betaald aan impost voor het begraven: 80 gulden.

3. Johannes Borrebach
Op 22 maart 1667 gedoppt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder:  Cornelia Borrebach
Getuigen: Cornelis van Slingeland/Maria van Swieten/Jacobmina Baeckers (?)

4. Wilhelmus Borrebach
Op 22 augustus 1668 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes Das/Dirk Tol/Odilia Spek/Odilia van Swieten

5. Jacobus Borbagh
Op 22 oktober 1669 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/Hillegonda Haeckmes (?)/Odilia van Swieten

6. Hester Borbach (zie B2)
Op 12 april 1671 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Nicolas Clingel/juffrouw Susanna Clingel

Hester Borrebagh is op 14 mei 1749 begraven, 77 jaar oud. 15 gulden impost voor het begraven betaald.

7. Maria Borrebach
Op 28 augustus 1672 gedoopt in de Hoogduitsche kerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Henry van Swijten/Maria (?)/Margrita van Swieten

8. Willem Carel Bourebagh
Op 16 maart 1674 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph, postmeester
Moeder: juffrou Cornelia van Swijten
Getuigen: Adriaen van Slingeland/Johan Das/juffrouw Charlotte Corbet

9. Willem Hendrick Borrebach
Op 15 januari 1676 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag,
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Maria Blakasuis (?)/Willem Spitswegh

10. Maria Borrebagh
Op 26 december 1677 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/juffrouw Hillegonda Haeckmes (?)

Gegevens afkomstig
uit het
Haagse Gemeentearchief
april 2017

Klik hier voor download.

1668:

Op huijden den 10 decembris 1668 compareerde voor mij Corz. van Rijp openbaer not(ari)s ende  de getuijgen naergenoemt mons(iue)r Adolff Borrebach postmeester alhier ende verclaerde sulcx hij doet bij desen, als eijgen schult aentenemen onders rennuciatie voor soo veel des noots soude mogen sijn vant’t benefitie ordinis et excuffionis des effecte vandien hem comp(aran)t onderrigt op heden dato deses te betaelen aen cap(itei)n Dirck Jans(en) de Geus wonende tot Delff de some van vijffenveerich gulden over een halff jaer interest van twee twe duijsent gulden cap(itaa)l staende gehypoteecqueert op sekere huijsinge  ende erve staende ende gelegen aen dostsijde van ’t spuij alhier inden haege toebehorende de wed(uwe) ende erffg(enam)en van wijlen willem van wieten des comp(aran)ts moeder, op meij toecomenden 1669 gelijcke vijff en veertch gul(den), alsmede de costen bij den voors(chreven) de Geus ende dan voorts alle halff jaer daer aen volgnde de som(m)e van seven en t sestich gulden tien stuijvers, en dat  van halff jaer tot halff jaer tot dat de verloopen, ende noch te verloopen interest van v(oor)s(chreven) tweeduijsent gulden gelijck, ende desaengaende niet meer ter acteren sal wesen, sonder dat nochtans met desen enige de minste novatie gemaect wert, maer blijfft den Rentebrieff ter voors(chreven) so(m)me van twe duijsent gulden cap(itael) gehypoteecqueert op de voors(chreven) huisinge toebehorende de voors(chreven) wed(uwe), ende erffgenamen van Willem van Swieten in sijn geheel, omme daer aen in cas van wanbetalinge van(de) interesten in desen verhaelt het voors(chreven) capitael van tweduijsent guld(en) met de verloopen interesten daer aen te ……….verhalen
Tot naecominge van ’t gene voors(chreven) staet verbint hij comparant sijn persoon, ende generaelijcken alle sijne goederen de selve subjecterende allen heeren hooven reghten, ende reghteren ende speciaelijck den hove van hollant te vreden sijnde den voors(chreven) comparant tot naedere verseeckertheijt van voors(chreven) Cap(itei)n Dirck Jans(en) de Geus sich in alle tgene voors(chreven) is tot sijnen costen bij des gene hove van hollant, oft bij den achtbaeren gerechte deser stede goetwillichlijck te laten condemneren, constituerende daer toe Adriaen Copmoijer ende Willem Schuijffhie, procureurs voorden gemelten hove, Mithürs Antonij vander Drifft ende mij Noth(ari)s procureurs voor des gerechte, t samen off elcx van hen in t bijsonder, tsij om de condemnatie te versoucken off daer in te consenteren, belovende compt te ratificeren, en(de) approberen t gene bij de voors(chreven) ptocureurs uijt cragte deses sal werden gedaen, en(de) verrigt onder gelijck verbant gedaen, ende gepasseert in s Gravenhoge ter presentie van teodorus Brugman, clercq mijns nat(ari)s, ende Mathijs Maertens …… als getuijgen ter deses versogt
(met handtekening Adolff Borrebach)

Haags gemeentearchief 414
folio 217

Transcriptie:
Guido Tijskens 2017

Adolff Borbagh x Cornelia van Swieten
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen voortgekomen:

1. Christiaan Borrebach
Op 3 februari 1664 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes van Swieten/Maria van Rosenburgh

2. Henderick Borrebach (zie B1)
Op 20 maart 1665 gedoopt in de Kloosterkerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Reynier de Jong/Pijsbeth (?) van Swieten

Doctor Henricus Borrebag is begraven op 30 april 1716. Betaald aan impost voor het begraven: 80 gulden.

3. Johannes Borrebach
Op 22 maart 1667 gedoppt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder:  Cornelia Borrebach
Getuigen: Cornelis van Slingeland/Maria van Swieten/Jacobmina Baeckers (?)

4. Wilhelmus Borrebach
Op 22 augustus 1668 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes Das/Dirk Tol/Odilia Spek/Odilia van Swieten

5. Jacobus Borbagh
Op 22 oktober 1669 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/Hillegonda Haeckmes (?)/Odilia van Swieten

6. Hester Borbach (zie B2)
Op 12 april 1671 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Nicolas Clingel/juffrouw Susanna Clingel

Hester Borrebagh is op 14 mei 1749 begraven, 77 jaar oud. 15 gulden impost voor het begraven betaald.

7. Maria Borrebach
Op 28 augustus 1672 gedoopt in de Hoogduitsche kerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Henry van Swijten/Maria (?)/Margrita van Swieten

8. Willem Carel Bourebagh
Op 16 maart 1674 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph, postmeester
Moeder: juffrou Cornelia van Swijten
Getuigen: Adriaen van Slingeland/Johan Das/juffrouw Charlotte Corbet

9. Willem Hendrick Borrebach
Op 15 januari 1676 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag,
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Maria Blakasuis (?)/Willem Spitswegh

10. Maria Borrebagh
Op 26 december 1677 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/juffrouw Hillegonda Haeckmes (?)

Gegevens afkomstig
uit het
Haagse Gemeentearchief
april 2017

Klik hier voor download.

Adolff Borbagh x Cornelia van Swieten
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen voortgekomen:

1. Christiaan Borrebach
Op 3 februari 1664 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes van Swieten/Maria van Rosenburgh

2. Henderick Borrebach (zie B1)
Op 20 maart 1665 gedoopt in de Kloosterkerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Reynier de Jong/Pijsbeth (?) van Swieten

Doctor Henricus Borrebag is begraven op 30 april 1716. Betaald aan impost voor het begraven: 80 gulden.

3. Johannes Borrebach
Op 22 maart 1667 gedoppt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder:  Cornelia Borrebach
Getuigen: Cornelis van Slingeland/Maria van Swieten/Jacobmina Baeckers (?)

4. Wilhelmus Borrebach
Op 22 augustus 1668 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes Das/Dirk Tol/Odilia Spek/Odilia van Swieten

5. Jacobus Borbagh
Op 22 oktober 1669 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/Hillegonda Haeckmes (?)/Odilia van Swieten

6. Hester Borbach (zie B2)
Op 12 april 1671 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Nicolas Clingel/juffrouw Susanna Clingel

Hester Borrebagh is op 14 mei 1749 begraven, 77 jaar oud. 15 gulden impost voor het begraven betaald.

7. Maria Borrebach
Op 28 augustus 1672 gedoopt in de Hoogduitsche kerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Henry van Swijten/Maria (?)/Margrita van Swieten

8. Willem Carel Bourebagh
Op 16 maart 1674 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph, postmeester
Moeder: juffrou Cornelia van Swijten
Getuigen: Adriaen van Slingeland/Johan Das/juffrouw Charlotte Corbet

9. Willem Hendrick Borrebach
Op 15 januari 1676 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag,
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Maria Blakasuis (?)/Willem Spitswegh

10. Maria Borrebagh
Op 26 december 1677 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/juffrouw Hillegonda Haeckmes (?)

Klik op afbeelding
voor download.

Gegevens afkomstig
uit het
Haagse Gemeentearchief
april 2017