1601-1700

1 12 13 14

1699: In Hamont bezat Peter Eycken een ruin en een hengst.

16 Burgemeestersrekeningen Hamont 1699 noch isser verteert als den heer scholtis hier quam met die geswoorens als andere om een act op te stellen ende naer Luijck te senden om te toonen dat wij hadden vervolght die den post hadden gespolieert In 1699 werd de post van Hamont overvallen. Over dit feit werd een brief geschreven naar de prinsbisschop. Helaas bracht ons onderzoek aan de archieven in Luik ons geen verder nieuws hierover.

 

 

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van de
diligences” auteurs Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 23, Hamont.

1700: In 1700 schijnen er moeilijkheden te zijn ontstaan over het brievenvervoer tussen Maastricht en Den Bosch. Het stadsbestuur besloot toen de Maastrichtse postmeester te vragen, dat zowel hij als postmeester “van de Graef” Van Vlockhoven enigszins tegemoet zouden komen. Paulus van Vlockhoven zou zijn werk blijven doen tot 31 december 1715. Omdat hij rooms katholiek was werd hij toen ontslagen en vervangen door de protestantse Godefridus van de Kerkhoff.

Bron

Klik hier voor download.

26-03-1700
Pieter Vromans en Nicolaas van Leeuwen, regent van de Catrina en Cecilie gasthuizen
te , verkochten op 13-02-1700 aan Joost van Heemskerck, raad en pensionaris van
Leiden, 3 morgen 4 hond 44 roeden weiland in de Kortsteekterpolder van Aarlanderveen,belend ten oosten Justus en Gijsbert van Immersee1 en de heer van Vileers, ten zuiden de Hoofsloot en de heer van Vileers, ten westen de erven van postmeester Beuckelaar en ten noorden de Aardijk. Koopsom 2.100 gulden.

1700: In 1700 waren er moeilijkhede ontstaan over het vervoer tussen Maastricht en Den Bosch.

Het Eindhovense stadsbestuur besloot de Postmeesters van Den Bosch en Maastricht te vragen om met de Eindhovense Postmeester Van Vlockhoven tot overeenstemming te komen.

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van de
diligences” auteurs Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 50, Hamont.

1 12 13 14