1601-1700

1637: Nadat het Spaanse leger in 1637 Roermond innam, wilde de magistratuur van Roermond het bodesysteem, dat door Postmeester Goossen Dulcken werd opgezet, uitbreiden.

Bron: Het boek “Hamont. De geheimen van zijn brievenpost. Achel op een kruispunt van de diligences” auteurs Guido Tijskens en Luk Van de Sijpe, pag 7, Achel.

In 1638 werd reeds een bode ingesteld van Dordrecht op Breda, welke verbinding in 1643 werd uitgebreid op ‘s-Hertogenbosch. De post van den Haag en Leiden ging aanvankelijk ook over Dordrecht, maar schijnt sinds 1680 over Utrecht of Gorinchem te lopen. De post kwam dan eerst in Brabant aan op een zeer belangrijke postverbinding namelijk Drunen. Drunen was een belangrijk aanknopingspunt, van waaruit verbindingen werden onderhouden met ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Eindhoven. Tilburg zelf was in de jaren 1680-1795 een voorname postverbinding met Antwerpen en Brussel. Post vanuit Amsterdam naar Brabant ging in de tweede helft van de 17e eeuw over Alphen aan den Rijn, Gouda, Schoonhoven, Gorinchem naar Drunen of wel over Gouda, Dordrecht en Moerdijk. Via deze laatste route duurde de verzendingstijd van Gouda over Dordrecht met een oponthoud van een uur aan dat kantoor, over de Moerdijk naar Breda, Tilburg tot Eindhoven 24 uur. Bij regenachtig weer waren de wegen in het kleigebied moeilijk berijdbaar en duurde het een paar uur langer.

Bron

In 1642 trokken, in het kader van de Tachtigjarige Oorlog, Hessische troepen door Hamont en moesten de bewoners vluchten in de burcht van Grevenbroek.

De eerste burcht werd in 1401 verwoest door de prins-bisschop van Luik. Daarop werd een nieuwe burcht gebouwd, waarvan slechts enkele eenvoudige schetsen bewaard zijn gebleven. De burcht werd in 1702, tijdens de Spaanse Successieoorlog, geheel verwoest door Engels-Nederlandse troepen, nadat de Fransen hem als kazerne hadden ingericht. Tegenwoordig is er nog een ruïne van te zien.

Bron: Wikipedia 2016

De burcht van Grevenbroek

1646: Vanaf 1646 werd Oudshoorn zelf “Generaal Comptoir”, het belangrijkste postwisselkantoor van de Republiek. De reden dat dit gebeurde is, dat in dit jaar in Munster de besprekingen begonnen, die later zouden leiden tot de beëindiging van de 80-jarige oorlog. Een goede postverbinding tussen de Staten Generaal en Munster was daarom van enorm belang. De postroute is dan als volgt: Den Haag, Oudshoorn, Harmelen, Amersfoort, Voorhuizen, Beekbergen, Zutphen en zo verdere naar Munster. Telkens ongeveer 4 uur gaans. Het “Generaal Comptoir” was gevestigd in een herberg, gesticht in 1620, die “De Prins van Oranje” was genoemd. Deze naam herinnerde aan het feit dat hier ook daadwerkelijk De Prins van Oranje had overnacht. Bij deze herberg waren stallen voor de paarden van de postiljons aanwezig. Iedere nacht kwamen één en twee uur, kwamen vijf postrijders uit Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Leiden en Utrecht samen en wisselden hun post uit. De brieven en andere poststukken werden vervoerd in gesloten valiezen of kisten.


Bron:
N. Nieumeijer

1648: De eerste geregistreerde geboorten binnen de familie Boyen in As werden tussen 1618 en 1633 genoteerd in het gezin van Gerardus Boyen en Mechtildis Lemmens. Bij de geboorte van Georgius in 1623 was ene Georgius den Bode peter. In het plaatselijke dialect was “de booi” de gerechtsbode en in As troffen we generatie na generatie leden van de familie Boyen/Boijen of Baijen aan vermeld als bode of voerman. Joris Boijen (gedoopt als Georgius in 1633) kreeg volgens de burgemeestersrekeningen van 1685 één gulden uitbetaald voor “een paert gedaen tot op de bessemer met een koutse”. Hij bracht dus een paard met koets naar het gehucht Bessemer onder Zutendaal. In 1702 was het diens zoon, Jan Joorissen (= Jan, de zoon van Joris) die 9 gulden uitbetaald kreeg “van dat hij met sijn peerdt naer eijndthoven was geweest, 3 dagen uijtgebleven”. De familie Boijen woonde reeds in 1648 in As op een kruispunt van wegen zoals dit door Jos Molemans vermeld werd in zijn Toponymie van As, uitgegeven in 1976. As lag centraal tussen de Luikse steden Bree en Bilzen op een grotere verbinding naar Maastricht en Luik. Ook vanuit Hamont passeerde men er in die richting. Alhoewel we het niet in de archieven konden vaststellen zou het logisch kunnen zijn dat Joris Boijen zowel de verbinding naar Hamont als naar Pietersheim voor zijn rekening nam.

Bron: Het boek “Hamont. De geheimen van zijn brievenpost. Achel op een kruispunt van de diligences” auteurs Guido Tijskens en Luk Van de Sijpe, pag 24 Hamont.

1648: Vrede van Munster

De Vrede van Münster was een verdrag dat op 15 mei 1648 in Münster gesloten werd tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Provinciën, waarmee aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de opstandelingen in de Republiek een einde kwam en de Republiek als soevereine staat erkend werd.

Johan van Matenesse, een van de Nederlandse onderhandelaars. Gravure naar Anselmus van Hulle.
De Vrede van Münster was onderdeel van de Vrede van Westfalen, die ook een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog. Zij moet niet worden verward met het Verdrag van Münster van 24 oktober 1648 tussen het Heilige Roomse Rijk en Frankrijk, dat overigens een grote overlapping had met het Verdrag van Osnabrück van dezelfde datum tussen het Heilige Roomse Rijk en Zweden. Alle zijn onderdeel van de Vrede van Westfalen.

Het verdrag tussen Spanje en de Nederlanden werd op 30 januari 1648 vastgelegd. Op 15 mei werd de vrede getekend en door Nederlandse en Spaanse gezanten met een eed bekrachtigd, onder grote belangstelling van het volk in Münster.

De pagina van het vredesverdrag van Münster met daarop de ondertekeningen en persoonlijke zegels van de onderhandelaars. Het origineel bevindt zich in het Nationaal Archief te Den Haag en beslaat in totaal zo’n veertig pagina’s.

 

 

1650: Rond 1650 liep de postweg van Rotterdam naar Heerjansdam.
Het Kuipersveer (vroeger Het Nieuwe Poldertje) is een gehucht in de gemeente Binnenmaas, provincie Zuid-Holland, Nederland.
Het gehucht is gelegen aan de Oude Maas tussen Puttershoek en Heinenoord in.
Voordat de gemeente Binnenmaas ontstond, hoorde het bij de gemeente Heinenoord, hoewel de
inwoners altijd meer op Puttershoek, dat op slechts 1,5 km afstand ligt, gericht zijn geweest.

Postweg Rotterdam – Antwerpen
Rond 1650 liep de postweg van Rotterdam naar Heerjansdam.
Daar werd de post overgezet met het veer naar Kuipersveer en ging de route verder naar Zevenbergen en Antwerpen

Bron:
Wikipedia 2017