DATUM TITEL LINK
1751 In 1751 op St. Lambertusdag is onse genadige Edele prins Jan Theodoor van Beyeren te Achel gelogeerd geweest. MEER
1752 • In de Resolutiën van de Heeren Staaten van Holland en West Vriesland, de verbinding tussen Maaseik en Amsterdam.
• De Comm. van de Hollandse Posterijen Den Bosch, Breda en Maastricht uit het medebeheer van de Postsociëteit te stoten.
• In de “Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland in hare Edele Groot Mogende Vergadering genoomen.
• Generaliteitslanden waren gebieden die in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden …
• De familie de Hubens zouden tot in het eerste kwart van de 20ste eeuw een grote invloed hebben op Achel.
• OVER POSTMEESTERS EN POSTKANTOREN IN GORINCHEM
• De regenten van de grote steden hun postale rechten over aan de Staten van Holland en West-Friesland.
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
1753 • Op 19 februari verklaarde Den Haag liever met de Luikse post te willen corresponderen dan met de Rijks- of Keizerlijke Post.
• Op 25 oktober 1753 wordt door de Postsociëteit de Posthoorn als instrument in ere hersteld
MEER
MEER
1754 • Het uniform bestond sinds 1754 uit een rok van blauw laken met rode voering van baai met “rood lakense opslagen” …
• De steden Hamont en Peer stelden in 1754 samen een alternatief traject tussen Den Bosch en Hasselt voor.
• Eigen posterijen werden opgeheven.
 MEER
MEER
MEER
1755 Peer en Hamont proberen tot een overeenkomst te komen, in 1755 werd hun plan meegebracht van Hasselt. (RAL)  MEER
1756  MEER
1757  MEER
1758 • Volgens een in Hollandse resolutie was de combinatie van herberg niet meer te rijmen met het uitbaten van een posthuis.
• Herberg voortaan geen postwisselkantoor meer.
MEER MEER
1759  MEER
1760 • Adriaan van der Does, verkoopt aan de commissarissen der posterij, een huis………  MEER
1761 • Bij de onderhandelingen die het Tractaat van Antwerpen voorafgingen kwamen de Hollandse Staten en de Rijkspost op …
• Belangrijke gebeurtenissen voor Achel in 1761 …
• Op 24 maart 1761 kwam baron de Hubens, samen met de heren Jorissen en Van den Dungen een verzoekschrift voorleggen …
• Pand aangekocht in Alfen.
 MEER
 MEER
MEER
MEER
1762 • Op 23 mei kwam er een akkoord tussen het generale Postoffice van Holland en Westfriesland en het postcomptoir …
• Op 1 juli 1752 probeerden de Commissarissen van de Hollandse Posterijen de generaliteitssteden …
• Opheffing der Postsocëteit.
 MEER
 MEER
 MEER
1763 • Deze overname zorgde er ook voor dat op 25 april 1763 een conventie opgemaakt (zie afb) werd tussen de stad Eindhoven …
• Op 7 en 21 februari 1763 noteerde Willem van Beusekom bij de opmaak van het octrooi aan Johan Huttman nauwkeurig …
• In gebruikname Postwagen.
MEER
MEER
MEER
1764 Ondertussen bleef de strijd tussen Hamont en Achel om hun steenweg naar Den Bosch duren.  MEER
1765 • Op 25 januari 1765 had Mathijs van den Dungen als geoctrooieerde overnemer van de diligence Luik en Maastricht een …
• 25 januari De klacht van Van den Dungen.over Luikse karren die personen vervoerden.
 MEER
 MEER
1766 • Sibilla Ortelli, de vrouw van Mathijs Van den Dungen, stierf reeds op 21 juli 1766. Mathijs bleef niet lang weduwnaar…
• Sibilla de Grande…
 MEER
 MEER
1767 Het eigenlijke werk met betrekking tot de verzorging van de post werd gedaan door een commies.  MEER
1768 Omdat de diligences vanuit Den Bosch hun weg nu al over Valkenswaard naar Achel namen, was er ook voor Achel nog niets beslist.  MEER
1769 • In 1769 haalde Hamont haar laatste pijlen boven, het werd nu wel echt de hoogste tijd…  MEER
1770 • Na een periode van 6 jaar als medevennoot van de Bosscher wagenposterij werden Jacob Sassen en Mathijs Van den Dungen vervangen.
• 1770:  Jacob Hoppach, eerste kommies van ‘s-lands Posterij te Alphen.
 MEER
MEER
1771 • Alle inspanningen ten spijt, de drie betrokken landen kiezen voor verlenging van de weg over Lommel.
• Op 12 juni werd in het Statenhuis het definitieve traject van Hechtel tot aan de grens voorgesteld.
• Het bouwvallige pand te Alfen (in 1761 aangekocht) afgebroken.
 MEER
 MEER MEER
1772  MEER
1773 In 1773 werd Mathijs Van den Dungen pachter op de zogenaamde Oude Hoeve te Achel.  MEER
1774  Andere plannen met ONS GENOEGEN.  MEER
1775  Rapport zoekraken Postzakken.  MEER
1776 Prachtige kaart uit 1776 bij een twist over het Oormansbos.  MEER
1777  MEER
1778  MEER
1779 Een brief uit 1779 vanuit Roermond (poststempel nog zichtbaar) via Hamont naar Eksel.  MEER
1780  MEER
1781 • Mathijs Van den Dungen overleed op 25 juli 1781 te Achel en liet zijn familie met veel problemen achter.
• Nu kwam Antonius Van den Dungen (°1741) op het voorplan in Achel.
 MEER
 MEER
1782 Op 17 mei 1782 werden de eigendommen van vader Mathijs Van den Dungen verdeeld onder zijn twee kinderen Antonius en Jenne Maria.  MEER
1783  Financieel stuk Postwezen Eindhoven.  MEER
1784  MEER
1785 Zeer gedetailleerde postkaart uit 1785.  MEER
1786  MEER
1787  MEER
1788 • Keizerlijk hoofdpostkantoor gaat van Maaseik naar Luik.
• Volgens de archieven van Thurn en Taxis waren Tongeren, Bree, Hasselt en Hamont belast met …
• Fragment van een brief verzonden van Luik via Hamont naar de Achelse pastoor Bungeners in 1788.
 MEER
MEER
MEER
1789 Detail uit een almanak van een Ekselse teut met informatie over de post in Amsterdam (1789).  MEER
1790 Fragment van de kaart van Verhees uit circa 1790.  MEER
1791 • Willem Albert Bachiene gaf in 1791 in zijn “Vaderlandsche geographie” zijn relaas over de …
• De Hut Mie Peels, één van de rustplaatsen op de postroute tussen Eindhoven en Grevenbroek.
• Historie Hut van Mie Pils (Peels).
 MEER MEER
MEER
1792  MEER
1793  MEER
1794 Kaart Geldrop, Heeze en Leende.  MEER
1795 • Vanuit Scheveningen verlaat stadhouder Willem V van Oranje-Nassau (Prins van Oranje) met zijn zoons …
• Beknopte postgeschiedenis van Tilburg vóór 1795.
 MEER
 MEER
1796  MEER
1797  MEER
1798 De Boerenkrijg (1798)  MEER
1799 • Duitse postkaart uit 1799.
• Gedurende de Franse tijd -in 1799 -werden de posterij- en nationaal verklaard.
• In 1799 besloot de volksvertegenwoordiging, dat de Posterijen voortaan “nationaal” zouden zijn.
 MEER
MEER
MEER
1800  MEER

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *