19-10-1770
Grietje Kraan, huisvrouw van Jacobus van Breda te Aarlanderveen aan de Lage Zijde
van Rijn, machtigt Jacob Hoppach, eerste kommies van ‘s-lands Posterij te Alphen, tot
lening van 2.000 gulden van Willem Kool, schoolmeester te Alphen. Gesteld onderpand: een huis, erf, berg en schuur in de Kortsteekterpolder met 5 morgen land.