In 1769 haalde Hamont haar laatste pijlen boven, het werd nu wel echt de hoogste tijd. Hun vertegenwoordigers waren aanwezig op de landdag van 23 april te Eindhoven om daar steun te vinden bij onder meer de prins van Oranje. Ze verzonden in een korte tijdspanne een 80-tal verzoekschriften en de bezoeken aan Luik werden in de burgemeestersrekeningen genoteerd met hoge kosten aan geschenken. In april 1769 werden Egidius Huveneers en Pieter Baeten als burgemeesters van Peer en Antonius Smeets en Hendrik Joannes Eycken als burgemeesters van Hamont in Luik ontvangen voor verdere onderhandelingen. Op 13 mei en 5 juli hadden er nogmaals verdere besprekingen plaats gevonden. Een ultiem plan met een nieuwe procedure werd op 18 december voorgelegd. Men wilde de weg via Peer en Hamont over Budel naar Eindhoven leiden.


18 december 1769 In een gedrukt document steunden Hamont en Peer hun keuze met de marché route. (RAL)

 


1769 Voorblad van het protocol van de weg tussen Hasselt en Holland met het verzoek van Hamont, Peer en Bree. (RAL)

 

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van
de diligences” auteurs Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 28 en 29 Achel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *