DATUM TITEL LINK
1551 MEER
1552  MEER
1553  MEER
1554  MEER
1555 Keizer Karel V treedt op 25 oktober 1555 af als heer van de Nederlanden.  MEER
1556  MEER
1557  MEER
1558  MEER
1559 In 1559 stelde Filips de tweede zijn halfzus Margaretha van Parma aan als landvoogdes over de Nederlanden.  MEER
1560  MEER
1561  MEER
1562  MEER
1563  Heridelbergse Catechimus  MEER
1564  MEER
1565  MEER
1566 De gebeurtenissen op 10 augustus 1566 te Steenvoorde worden gezien als het begin van de beeldenstorm.  MEER
1567 • De Hertog van Alva arriveert in de Nederlanden.
• Geboren: Prins Maurits van Oranje-Nassau.
 MEER
 MEER
1568 MEER
1569  MEER
1570 • Kaart omgeving Hamont en Achel, ca. 1570 MEER
1571  MEER
1572 De Watergeuzen veroveren Den Briel.  MEER
1573 MEER
1574 Slag op de Mookerheide. MEER
1575  MEER
1576  MEER
1577  MEER
1578  MEER
1579 Unie van Utrecht  MEER
1580 Willem van Oranje biedt op 13 december 1580 zijn Apologie aan in de Staten-Generaal.  MEER
1581 • Op 26 juli werd het zogenaamde Plakkaat van Verlatinghe ondertekend door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden.
• “Houdt op in mijn tuin te wroeten, Spaanse beren”.
MEER
MEER
1582  MEER
1583  MEER
1584 Willem van Oranje in Delft vermoord. Juli 1584, Delft.  MEER
1585 Kaart van Eindhoven.  MEER
1586 Na de moord op Willem van Oranje in 1584 ontstond een machtsvacuüm.  MEER
1587  MEER
1588  MEER
1589 Uitbreiding met 2e sluis van de Goudsche Sluijs.  MEER
1590 • De list met het Turfschip van Breda is een van de bekendste voorvallen uit de Tachtigjarige Oorlog.
• In 1590 was Oudshoorn al een belangrijke plaats in het postverkeer geworden.
 MEER
 MEER
1591  MEER
1592  MEER
1593  MEER
1594  De route in Alfen wordt verlegd, dan gaat men als de Goudsche Sluijs is gepasseerd  MEER
1595  Inname van Hoei.  MEER
1596  MEER
1597  Speciale Postdienst in Oudshoorn  MEER
1598  MEER
1599  MEER
1600 De slag bij Nieuwpoort  MEER