Drunen

Drunen

Geschiedenis

Drunen is een plaats in de gemeente Heusden (Noord-Brabant) en maakt deel uit van een regio die de Langstraat wordt genoemd en van oudsher bekendstaat om zijn leer- en schoenenindustrie. Op 1 januari 1997 zijn de gemeenten Drunen, Vlijmen en Heusden opgegaan in de fusiegemeente Heusden.

Drunen was vanaf 1813 een zelfstandige gemeente, die behalve Drunen het gehucht Giersbergen omvatte en verder de bouwhoeven Fellenoord, Klinkaert en het inmiddels afgebroken Pestert. In 1935 werd, na de opheffing van de zelfstandige gemeente Elshout & Oud-Heusden, het kerkdorp Elshout toegevoegd. Aan de noordrand van de huidige bebouwing was het voormalig Station Drunen-Heusden gelegen, aan de westzijde van spoorwegovergang en buurtschap de Wolfshoek.

Herberg de HOOP

Na Tilburg, ging de route over Heusden en Drunen

Vóór 1231 had de familie Altena Drunen in leen van de graaf van Holland. Op 9 september 1231 werd het overgedragen aan de hertog van Brabant, waardoor het bestuurlijk binnen het kwartier van Oisterwijk kwam. In 1376 werd de heerlijkheid verpand aan Paul van Haastrecht. De heren verbleven op het Kasteel d’Oultremont. Eind 14e eeuw kreeg Drunen een schepenbank die het hoge, middelbare en lagere recht omvatte.