1525:
Jan de Bakker (ook wel Jan Jansz) (Woerden, rond 1 september 1499 – Den Haag, 15 september 1525) was de eerste protestantse martelaar in de noordelijke Nederlanden. Hij is ook bekend onder de naam Jan van Woerden of in het Latijn Johannes Pistorius Woerdensis. Op 10 mei 1525, werd hij op bevel van de landvoogdes Margaretha van Oostenrijk gevangengenomen. Hij werd wegens ketterij gevangengezet in de Voorpoort te ’s Gravenhage, waar hij met tussenpozen 4 maanden lang werd verhoord. Tijdens deze verhoren verklaarde hij het celibaat te verwerpen en zelf in het geheim getrouwd te zijn. Zijn vader, die  intussen uit zijn ambt als koster was ontzet, zocht zijn zoon nog op in de gevangenis.

Na een proces werd hij op 11 september tot de brandstapel veroordeeld. Het vonnis luidde “te povre toe gebrant zulcx dat van hem geene memorie meer zij.”

Na een laatste poging om hem te bekeren, werd hij door onder andere de inquisiteurs Ruard Tapper en Claes Coppijn de Montibus veroordeeld op grond van zijn Wycliffitische en Lutherse ketterijen. Een belangrijk verwijt dat men hem maakte was dat hij de Katholieke sacramenten en ceremoniën zoals de eucharistie verwierp.

Bron Wikipedia 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *